Od wyższego zaangażowania do wyższej produktywności

22-23.09.2020, Online

Partner – Qalcwise

Poznaj platformę Qalcwise i przekonaj się, jak przekształca rozproszone, mało wydajne systemy i procesy w jeden multifunkcyjny portal pracowniczy.

Qalcwise oferuje kompletną funkcjonalność nowoczesnego portalu dla pracowników i ich przełożonych, która wykracza poza możliwości tradycyjnych systemów HR.

Dzięki aplikacjom HR dostępnym na Qalcwise możesz nawet 10x taniej i 70x szybciej* zautomatyzować absolutnie każdy obszar kadrowo-płacowy, bez pomocy IT!

Platforma Qalcwise obsługuje m.in. następujące obszary:

 • elektroniczną teczką pracownika;
 • wnioski pracownicze;
 • szkolenia, budżety szkoleniowe;
 • zarządzanie projektami;
 • karty obiegowe, mienie powierzone;
 • finanse, zaliczki, wypłaty, pożyczki, ZFŚS;
 • podróże, delegacje;
 • oceny pracownicze;
 • harmonogram i grafik pracy;
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy;
 • kontrola i rozliczanie nadgodzin;
 • kalkulacja premii;
 • budżet i koszty HR;
 • rekrutacja, onboarding i offboarding.

Wybrane funkcjonalności:

 • Zintegrowany kompleksowy system, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania lub baz danych;
 • Wbudowany portal pracy zespołowej;
 • Wbudowana baza danych z zaawansowanym mechanizmem indeksacji;
 • Nielimitowane raporty i kokpity, rozpoznające rolę użytkownika;
 • Nielimitowane obszary robocze;
 • Nielimitowana liczba grup i ról użytkowników;
 • Aplikacje z workflow oraz bez workflow (np. CRM);
 • Możliwość udostępniania aplikacji użytkownikom „niezalogowanym” (anonimowym);
 • Zadania, powiadomienia i przypomnienia;
 • Integracje do NBP, GUS, białej listy, booking.com;
 • Możliwość załączania dokumentów;
 • Indywidualne polityki bezpieczeństwa;
 • Single-sign-on oraz autentykacja dwukrokowa;
 • Custom branding.

Qalcwise uzupełnia luki w innych systemach, zastępuje w 100% procesy zarządzane ręcznie, na papierze i w arkuszach. Aplikacje HR obsługują dowolne procesy kadrowo-płacowe i można je zintegrować z już obecnymi w firmie systemami ERP jak SAP, TETA itp.

Konfiguracja i implementacja zajmuje od kilku dni do kilku tygodni, nie wymaga więc czasochłonnego wdrożenia. Dzięki dostępności Qalcwise jako usługi SaaS, nie wymaga również nakładów na infrastrukturę.  Wprowadzanie modyfikacji w razie zmiany w procesie można zrobić “od ręki”, bez potrzeby skomplikowanej przebudowy systemu i angażowania IT.

Przykładowe rezultaty z wdrożenia aplikacji Qalcwise:

 • 652%  Takie ROI możesz otrzymać z inwestycji w aplikację automatyzującą proces rozliczania delegacji
 • 83% O tyle możesz obniżyć koszty obsługi rozliczania wydatków, automatyzując ten proces
 • 80% O tyle możesz obniżysz koszty obsługi urlopów, dzięki automatyzacji
 • 50% Tyle czasu managerowie mogą zaoszczędzić na przygotowywaniu grafiku urlopów i harmonogramu pracy w aplikacji

Zalet z pracy w aplikacjach Qalcwise jest znacznie więcej. Dzięki ogromnej elastyczności można je dostosować do nawet bardzo złożonych procesów i zasad panujących w firmach. Do tego pracownicy mogą korzystać z Workflow – podglądu przepływu dokumentów i zadań, umożliwiającego sprawdzenie w każdej chwili ich statusu i przypisanej osoby. Użyteczność to drugie imię Qalcwise, dlatego wszystkie aplikacje dostępne są na urządzeniach mobilnych, tak aby operacje można było wykonywać w dowolnym czasie i miejscu. Aplikacje Qalcwise doskonale więc wspierają organizację pracy i obsługę spraw pracowniczych w trybie zdalnym!

*niż rozwiązania tzw. custom development

PLATYNOWY PARTNER

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI